HISTORIE

Bližší Lhota bývala dříve osadou s téměř 200 obyvateli. Částečný zánik osady dala výstavba Lipenské přehrady, a také hraniční pásmo, vzdutí Lipenské přehrady tak schovalo například železniční trat, nádražní budovu, tírnu lnu, depot Budějovického piva, a několik domů.
Z původních stavení byla více jak polovina zbořena, poslední dobou osada opět postupně ožívá především alespoň v sezóně rekreačním územím Lipenska. Nalezli jsme několik původních fotografií z osady, která se německy jmenovala Vorderstift. Úplně na konci této stránky najdete dnešní polohu zřícených domů.

Fotografie jsou použité s laskavým svolením Ing. Pavla Berana - www.zanikleobce.cz
Hlavním nástrojem k pátrání po minulosti nám byla dobová mapa neboli plán osady z roku 1945. Světle modře vidíte odhad zatopeného území v současnosti.

plán osady Bližší Lhota


30.léta - Pohled do dnešního Lipenského jezera, na snímku ještě stojící stavení č.p.1,2,3,7.8.9.10,v pozadí Hamr a úplně vpravo vlakové nádraží.

30.léta


20.léta - Celá řada velkých stavení s mostem a nádražím byla zbořena a dnes je pod vodou.

20.léta


Cesta z Horní Plané, dnes zde jezdí lodní přívoz a vše až do stoupání za mostem je pod vodou.

Cesta z Horní Plané


Pohled do dnešní Lipenské přehrady, vše v údolí na snímku je pod vodou. Na tomto starším snímku ještě není tírna lnu ani továrna na marmeládu, avšak ukazuje na skládku dřeva a tím vytíženost železnice.

Pohled na Bližší Lhotu


Pohled do dnešní Lipenské přehrady, zanikla řada domů na snímku z prava obrovská stavení č.p.1,2,3, v pozadí Hamr, dále č.p.7 a 10 a nádražní budova. V dálce je Horní Planá.

Pohled na Bližší Lhotu


Dvě fotografie nádraží. V Bližší Lhotě bylo železniční nádraží Horní Planá, slavnost příjezdu vlaku byl velkou historickou událostí. Za zhruba 50 let i toto místo se ztratilo ve vodách Lipenské přehrady.

Nádraží Bližší Lhota


Na břehu Vltavy stávala v Bližší Lhotě také tírna lnu, některé budovy jsou z továrny na výrobu marmelády.

Továrna Bližší Lhota


Schwarzenberská knížecí myslivna stojí dodnes.

Myslivna Bližší Lhota


Dnešní poloha zřícených domů

Možná že i při vaší návštěvě objevíte tyto trosky domů.
Fotografie 1 ukazuje jak nájezd na přívoz překlenul železniční trat a dům č.p.9,
Fotografie 2 ukazuje železniční tratě a rozvalina domu č.p.10,
Fotografie 3 ukazuje rozvalina nádražní budovy,
Fotografie 4 ukazuje zbytky rozvalené továrny na marmeládu.

Bližší Lhota dnes Bližší Lhota dnes

Bližší Lhota dnes

Bližší Lhota dnes